Prisijungti

Užsakant apvalų įmonės antspaudą

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Lietuvos policijos generalinio komisaro

                                                                                    2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.5-V-684

ANTSPAUDŲ SAUGOJIMO, APSKAITOS IR SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatyme.

3. Aprašo reikalavimai privalomi asmenims, kurie nustatyta tvarka gamina antspaudus (toliau – antspaudų gamintojas), visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems ir naudojantiems antspaudus.

II. ANTSPAUDŲ SAUGOJIMAS

 4. Už antspaudų saugumą iki jų atidavimo antspaudų turėtojams atsako antspaudų gamintojas. Antspaudų gamintojai pagamintus antspaudus laiko prie grindų arba sienų pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose), kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm, su vidine spyna.

5. Antspaudų turėtojai antspaudus saugo taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Rekomenduojama antspaudus laikyti prie grindų arba sienų pritvirtintose metalinėse spintose (seifuose). Raktus nuo metalinių spintų (seifų) turėtų saugoti komercines, ūkines, finansines ar profesines paslaugas teikiantis fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Už tai, kad nebūtų užsakytas antspaudo su tokiais pačiais rekvizitais pagaminimas, atsako juridinio asmens vadovas ar komercines, ūkines, finansines ar profesines paslaugas teikiantis fizinis ar kitas fizinis asmuo. 

III. ANTSPAUDŲ APSKAITOS TVARKA

6. Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis užsakyti antspaudo pagaminimą, turi kreiptis į antspaudų gamintoją.

7. Antspaudų gamintojas, prieš priimdamas užsakymą pagaminti antspaudą, turi užpildyti laisvos formos užsakymo blanką ir pareikalauti iš juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens (toliau – užsakovas):

7.1. išrašo iš Juridinių asmenų registro su juridinio asmens rekvizitais ar fizinio asmens komercinę, ūkinę, finansinę ar profesinę veiklą įrodančio pažymėjimo;

7.2. užsakovo tapatybę patvirtinančio dokumento, o jei dokumentus pateikia įgalioti asmenys – ir įgaliojimo užsakyti pagaminti ir (ar) atsiimti antspaudus.

8. Antspaudų gamintojas Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtinęs savo parašu, eilės tvarka kartu su užsakymo blanku sega į atskirą bylą. Antspaudų gamintojas šią bylą saugo 5 metus.

9. Antspaudų gamintojas, pagaminęs atspaudą (-us), prieš jį (juos) atiduodamas, turi atspausti užsakymo blanke pagaminto antspaudo (-ų) pavyzdį ir pasirašyti.

10. Užsakovas, pasiėmęs pagamintą (-us) antspaudą (-us), turi pasirašyti užsakymo blanke šalia atspausto antspaudo (-ų) pavyzdžio (-ių). 

IV. ANTSPAUDŲ SUNAIKINIMAS 

11. Antspaudų gamintojas ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį privalo sunaikinti sugadintus ir užsakovų ilgiau kaip 6 mėnesius neatsiimtus antspaudus. Apie antspaudų sunaikinimą surašomas sunaikinimo aktas. Antspaudų gamintojas šiuos aktus saugo 5 metus.

12. Juridinių asmenų antspaudus sunaikina juridinio asmens vadovo įsakymu sudaryta komisija. Fiziniai asmenys nereikalingus antspaudus sunaikina patys. Apie sunaikintus antspaudus surašomas antspaudų sunaikinimo aktas, kuris saugomas 5 metus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Gaukite geriausius pasiūlymus pirmi!

Patvirtindami sutinkate gauti naujienas el. paštu.

Užsisakykite

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Apie privatumo politika skaitykite čia.