Prisijungti

Pirkimo internetu taisyklės

Pirkimo - pardavimo internetu taisyklės WW.ECHOSTAMP.LT

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje WWW.ECHOSTAMP.LT susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasirinkęs prekių pristatymo būdą, atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "PATVIRTINKITE".

 

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje WWW.ECHOSTAMP.LT  pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą. Jei prekės užsakomos įmonės vardu, papildomai reikia pateikti pilną įmonės pavadinimą, įmonės kodą, jei yra ir PVM mokėtojo kodą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šio užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Taip, pat Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas paskambintų užsakyme nurodytu  tel. numeriu dėl pateikto užsakymo vykdymo.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui prekių krepšelyje nurodytą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, UAB „ECHO STAMP“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės WWW.ECHOSTAMP.LT teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, teikti naujus užsakymus.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu naudodamasis kurjerių paslaugomis. Jei pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą „Atsiimant parduotuvėje“  tokiu atveju prekes iš parduotuvės atsiima pats Pirkėjas.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi WWW.ECHOSTAMP.LT teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimais.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.3. Gavus Pirkėjo užsakymą UAB ECHO STAMP darbuotojas paskambins užsakyme nurodytu telefono numeriu ir informuos apie gautą užsakymą, gamybos terminą.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti pateiktą užsakymą iki kol prekės bus pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, arba galima apmokėti atsiimant prekes iš parduotuvės. Galimi apmokėjimo  už prekes būdai: pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste, grynais pinigais (kasoje) arba banko mokėjimo kortele (kreditinė arba debetinė).

5.5. Užsakant įmonės apvalius antspaudus Pardavėjas vadovaujasi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. Įsakymu Nr. 5-V-684. Pirkėjas užsakydamas apvalų įmonės antspaudą privalo pateikti: išrašą iš Juridinių asmenų registro su juridinio asmens rekvizitais ar fizinio asmens komercinę, ūkinę, finansinę ar profesinę veiklą įrodantį pažymėjimą. Užsakovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jei dokumentus pateikia įgalioti asmenys - ir įgaliojimo užsakyti pagaminti ir (ar) atsiimti antspaudus.

 

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 (dvi) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už užsakytas prekes.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 

7. Prekių grąžinimas, garantijos

7.1. Pagamintiems antspaudams (tinkamai juos eksploatuojant) suteikiama vienerių metų garantija. Garantija nesuteikiama jei antspaudas buvo naudojamas ne pagal paskirti, antspaudų pagalvėlė buvo pildoma ne iš UAB ECHO STAMP įsigytu antspaudų pildymo rašalu.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (PVM sąskaita faktūra), kurią Pirkėjas gavo su siunta.

7.4. Pagaminti antspaudai atgal Pardavėjui nepriimami dėl to, kad buvo specialiai gaminta su Pirkėjo pateikta individualia informacija, kurios Pardavėjas negalės panaudoti kitiems antspaudų užsakovams.

 

8. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje WWW.ECHOSTAMP.LT gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje ec.europa.eu/odr/.

9.4. Vartojimo ginčus sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius www.vvtat.lt

9.5. Jei kyla klausimų, būtinai susisiekite: info@stampline.lt

Gaukite geriausius pasiūlymus pirmi!

Patvirtindami sutinkate gauti naujienas el. paštu.

Užsisakykite

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Apie privatumo politika skaitykite čia.